Voor wie is een aansprakelijkheidsverzekering bedoeld?

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen ongelukkige schade. Met ongelukkige schade wordt bedoeld dat de persoon die verzekert is per ongeluk en zonder opzet een eigendom beschadigd of vernielt heeft van een andere partij. Door middel van de aansprakelijkheidsverzekering is de verzekerde niet verantwoordelijk om de toegebrachte schade te vergoeden. Bij ongevallen kan de verzekeraar worden gecontacteerd, die dan vervolgens er voor zal zorgen dat de schade van de andere partij wordt vergoed en het probleem dus wordt opgelost. Als tegenprestatie moet er natuurlijk wel een premie worden betaalt.

Vaak is het niet duidelijk voor wie een aansprakelijkheidsverzekering geldig is en welke partijen een aansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten. Binnen potentiële klanten is onderscheid te maken tussen twee partijen. Aan de ene kant zijn er de particulieren, de term particulier kan worden uitgelegd als iets dat niet door een bedrijf of de overheid is georganiseerd. Binnen het onderwerp van de verzekering worden particulieren gezien als huishoudens. Naast de eerste groep, zijn er ook nog de bedrijven die voor een aansprakelijkheidsverzekering in aanmerking komen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Binnen de term particulieren kan er nog veel onderscheid gemaakt worden. De cliënt in kwestie kan alleenstaand zijn of onderdeel uitmaken van een gezin. Voor alleenstaanden geldt het dat zij een lagere premie hoeven te betalen aangezien de verzekering maar voor enkel een persoon geldig is. Voor een gezinsdekking wordt meer betaalt, maar dan vallen ook meerdere mensen onder de bescherming van de verzekering. Zo zal de echtgenoot of geregistreerd partner en minderjarige kinderen ook binnen de verzekering vallen, zelfs als de kinderen niet thuis wonen. Ook inwonende schoon- of grootouders vallen binnen de verzekering. Bij zowel de alleenstaande- als de gezinsdekking zijn huisdieren, personeel en logés meeverzekerd. De verzekering geldt enkel als er zonder opzet schade is toegebracht aan het eigendom van een ander. (Bron)

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Naast de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is er ook een soortgelijke verzekering voor bedrijven. Wanneer bedrijven een aansprakelijkheidsverzekering aanschaffen, dan geldt dit veelal voor schade die door medewerkers wordt aangebracht aan anderen. Zowel schade aan andere personen of schade aan eigendommen vallen binnen de verzekering. Schade aan een ander persoon kan worden aangebracht door het gebrekkig functioneren van een product van het bedrijf. Ook kan bij bijvoorbeeld een installatie van een bepaald voorwerp per ongeluk schade worden aangericht aan het huis of de eigendommen die in de woning aanwezig zijn. Dit kan dan allemaal via de verzekering geregeld worden. Ook fouten van het bedrijf vallen binnen de verzekering.

Het hangt bij zowel de verzekering voor particulieren als voor bedrijven van de verzekeraar af hoe hoog de premie is. Ook is het onbepaald hoe hoog de maximale kosten voor schade liggen. Dit hangt eveneens van de verzekeraar af. Soms is er ook de optie om voor een eigen risico te kiezen om de premie te verlagen.